DURŲ PLANAS

Durų plane nurodomos durų varstymo kryptys. Tai turi lemiamos reikšmės dangų išdėstymui ir statybiniam planui. Parenkamas durų modelis.