STATYBINIS PLANAS

Statybiniame plane nurodomos griaunamos ir naujai statomos pertvaros.