DANGŲ PLANAS

Plane nurodomas zonavimas skirtingomis dangomis.